DISCLAIMER

 

De websites:

-       www.platogroup.eu   

-       www.clipperinterall.nl

worden beheerd en geëxploiteerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Plato Group B.V., handelend onder de naam Clipper Interall, te Helmond (hierna te noemen: "Clipper Interall"). Clipper Interall is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17066765. 

Door een van deze websites te bezoeken en/of kennis te nemen van de op (of via) deze websites aangeboden informatie, stemt de gebruiker van de website in met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Deze disclaimer ziet op de gehele inhoud van de websites van Clipper Interall en is van toepassing op een ieder die deze websites bezoekt en/of kennis neemt van de op (of via) deze websites aangeboden informatie.

Clipper Interall besteedt de grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling, inhoud, toegankelijkheid, compleetheid, correctheid, betrouwbaarheid en actualiteit van (de informatie op) haar websites. Desondanks kan zij niet garanderen dat (de informatie op) haar websites juist en/of volledig en/of toegankelijk en/of actueel is.

Clipper Interall kan geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van een gebruiker en/of derden als gevolg van het gebruik van (de informatie, gegevens, adviezen, ideeën, enzovoort op) haar websites, dan wel onjuistheden en/of onvolledigheden in deze informatie, dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om (informatie op) de websites te raadplegen. Hetzelfde geldt voor schade die wordt veroorzaakt doordat informatie niet actueel c.q. verouderd is en voor schade veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via het internet. Voormelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden voor alle mogelijke schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect, veroorzaakt door het gebruik van (de informatie op) de websites.

Alle rechten omtrent (de informatie op) de websites, waaronder de rechten van intellectuele eigendom, berusten bij Clipper Interall. Zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Clipper Interall is het niet toegestaan om (de informatie op) een van deze websites, of enig gedeelte daarvan, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken, of over te dragen.

Clipper Interall behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar websites en deze disclaimer, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, al dan niet gedeeltelijk, te wijzigen of verwijderen. Wijzigingen in de disclaimer zullen worden gepubliceerd op de websites van Clipper Interall. Clipper Interall raadt u dan ook aan om de websites en deze disclaimer regelmatig te raadplegen.

 

Deze disclaimer is laatstelijk gewijzigd op 3 februari 2022.

 

 

Geen antwoord gevonden op je vraag?

Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag.

Telefoon

Tel: 0492 530 230 ( Bereikbaar tussen 8.00 en 17.00)

E-mail

sales@clipperinterall.nl

LogoTool